L'any 1927 neix Amics de les Arts, de resultes de les inquietuds d'una colla d'artistes compromesos amb la defensa, la promoció i la difusió de la cultura en totes les seves expressions.
 Camps d'acció
 Temporada estable de jazz  Festival de jazz
CAMPS D'ACCIÓ

Sens dubte l'activitat més intensa de Jazz Terrassa és la promoció de concerts, tant dels que constitueixen la Temporada anual com el Festival.

Però Jazz Terrassa no és només un promotor de concerts. totes les activitats relacionades amb la música de jazz tenen cabuda en el club.

La Nova Jazz Cava és el marc ideal per a l'audició del fons discogràfic propi del club, per a la consulta de publicacions especialitzades i per a una intensa relació social. Alhora serveix als músics associats coma a local d'assaigs, fora dels horaris d'obertura.
Jazz Terrassa ofereix també el servei d'agència de contractació a qualsevol promotor de concerts interessat en els músics i grups que hi estan associats.

El Centre de Documentació (ara obert a tot el públic mitjançant Internet) es nodreix de diverses fonts: de l'activitat de promoció de concerts (curricula de músics, arxiu fotogràfic), de l'activitat pròpiament arxivística (programes, articles de premsa), de publicacions (llibres, revistes) i dels treballs especialitzats de col.laboradors diversos (tenint actualment un mitjà obert, "Participa!!", per tal que hom que ho desitji pugui fer-nos arribar articles d'opinió, entrevistes, etc. per a la seva publicació al butlletí o bé a títol informatiu per a Jazz Terrassa).

Tot i que Jazz Terrassa no considera l'ensenyament com un dels seus propis camps d'acció, degut a l'esècialització que requerreix, hi col.labora intensament, sobretot en el camp de la pràctica, possibilitant els contactes entre músics veterans i principiants, i permetent a aquests l'actuació en públic.

L'expansió d'aquestes activitats i l'obertura de noves, dins del marc de l'aprofondiment, reflexió i debat entorn del jazz, està oberta, evidentment, a iniciatives i les aportacions dels socis del club.

TEMPORADA ESTABLE DE JAZZ

La inauguració de la Nova Jazz Cava el febrer de 1994 va permetre la recuperació de la Temporada de Jazz, interrompuda des que el 1985 es va tancar la vella Jazz Cava.

La Temporada és la programació estable al llarg de tot l'any, amb l'únic parèntesi dels mesos d'estiu. L'objectiu del club Jazz Terrassa és oferir el màxim nombre possible de concerts, el que estarà evidentment condicionat per les disponibilitats econòmiques i per la resposta del públic.

Amb aquest objectiu d'una programació intensa es vol donar resposta a la realitat de la producció jazzística actual. Efactivament, la música de jazz gaudeix actualment d'una expansió extraordinària, caracteritzada per la dissolució dels criteris únics, monolítics i per l'experimentació en molts camps, fusionant les tendències més diverses. Aquesta diversitat conviu i es nodreix dels estils consolidats, als que el llenguatge personal de cada músic permet enriquir constantment.

Al mateix temps s'està incrementant constantment el nombre de músics en actiu, amb el què l'oferta és immensa, no només en diversitat sinó també en quantitat. Podem, doncs, definir l'època final de segle com la d'una gran multi-producció de qualitat.

La temporada s'estructura en diversos tipus de concerts, amb una diversitat susceptible de variacions o evolució al llarg del temps, però establerta actualment amb la següent tipologia:

  • Concerts generals, programant una mostra representativa de les diverss tendències vigents en el panorama jazzístic actual, tant internacional com local. Habitualment divendres i dissabtes nits.
  • Jam sessions, habitualment dimarts nit, amb trio o quartet fix cada mes i amb músics invitats o espontanis.
  • Blues de prop, habitualment dijous nit.
  • Concerts econòmics, habitualment diumenges vespre, amb grups reduíts (duos o trios) i amb un preu d'entrada reduït.

FESTIVAL DE JAZZ

En els seus inicis (1r Festival, any 1982), un dels objectius del Festival de Jazz era programar tipus de concerts que, per la seva gran audiència potencial i pel seu cost, era impossible incloure en la programació del petit local de la vella Jazz Cava. Els concerts estelars es celebraven, doncs, en auditoris grans, com el Centre Cultural de la CET, el cinema La Rambla i, fins i tot, condicionant expressament l'espai de l'actual Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, locals que permetien uns aforaments des de 700 fins a més de 3.000 espectadors.

L'evolució del panorama jazzístic cap a una reducció de les diferències entre grans primeres figures i producció majoritària (reducció real quant a interès cultural, malgrat que el mercantilisme mundial intenti seguir concentrant l'interès comercial en unes poques primeres figures) implica que cada cop tingui menys sentit la programació de concerts massius. L'aforament ideal actualment és precisament el de la Nova Jazz Cava, entre 200 i 300 espectadors.

Tot i això es manté vigent el motiu principal del Festival, que és el d'apropar el jazz a un públic més majoritari. Aquest només respondrà a una oferta més concentrada, més intensa i més àmplia que la de la Temporada, tot i que l'objectiu d'oferir el més significatiu del panorama jazzístic, tant internacional com local, sigui similar.

El Festival es celebra anualment, durant tot el mes de març, i compta amb importants patrocinis i col.laboracions.

L'estructura bàsica és la següent:
  • Concerts a la Nova Jazz Cava, sense descartar, en algun cas que l'audiència potencial sigui superior, la celebració en un auditori més gran.
  • Concerts gratuíts a l'aire lliure, dissabtes a la plaça Vella i diumenges a la plaça de Catalunya.
  • Altres activitats: sessions golfes (de matinada), jam sessions, exposicions, debats, cinema, etc., depenent de les motivacions de cada convocatòria.


Programació | Festival de Jazz | Arxiu | Enllaços | Taulell d'Anuncis | Butlletí
Club de Jazz | Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa | Nova Jazz Cava
Servei de Management | Jazz a les escoles | Enregistraments | Llista de distribució
Fes-te soci | Última hora
Ajuntament de Terrassa
Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura) AfeJazz Radio Municipal Televisió de Terrassa Ilimit Comunicacions
CLUB DE JAZZ
C/ Sant Pere, 46 1er - 08221 - TERRASSA (SPAIN)
Telf. (+34) 93 786 27 09
NOVA JAZZ CAVA
Ptge. Tete Montoliu s/n - 08221 - TERRASSA (SPAIN)
Telf. (+34) 93 780 50 12

Tots els drets reservats. © Club de Jazz d'Amics de les Arts i JJ.MM. de Terrassa o tercers.
Documentació i actualització de informació a càrrec de Secretaria del Club de Jazz D'AA.AA. i JJ.MM. de Terrassa
Disseny, programació i mantemiment de servidor a càrrec d'ILIMIT Comunicacions.

Política de privacitat